Νέο Blog

Το νέο blog είναι shavestories.wordpress.com

Έχουν μεταφερθεί εκεί όλα τα παλιά άρθρα καθώς και μερικά νέα.

 

Ευχαριστώ,

Νίκος

Advertisements